Tra cứu văn kiện đảng

STTSố/Ký hiệuNgày VBTrích yếu
1 21/CT/HU 11/03/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
2 13/NQ/HU 02/12/2019 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
3 12/NQ/HU 12/04/2019 Nghị quyết xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019- 2025
4 20/CT/HU 14/03/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2019.
5 19/CT/HU 14/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019.
6 10/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
7 11/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.
8 9/NQ/HU 10/12/2018 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
9 17/CT/HU 25/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng nhóm.
10 8/-NQ/HU 11/12/2017 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.
11 7/-NQ/HU 30/12/2016 Nghị quyết phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
12 6/NQ/HU 29/12/2016 Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đơn Dương.
13 5/-NQ/HU 28/12/2016 Nghị quyết phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2016-2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương.
14 4/NQ/HU 06/12/2016 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.
15 3/NQ/HU 08/12/2015 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016
16 2/NQ/HU 11/11/2015 Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
17 1/-NQ/HU 04/08/2015 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020