Tra cứu văn kiện đảng

STTSố/Ký hiệuNgày VBTrích yếu
1 12-CV/HĐTNN 17/07/2020 Công văn triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên năm 2020
2 21/CT/HU 11/03/2020 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
3 13/NQ/HU 02/12/2019 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
4 12/NQ/HU 12/04/2019 Nghị quyết xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019- 2025
5 357/BC/TU 08/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
6 20/CT/HU 14/03/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2019.
7 19/CT/HU 14/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019.
8 27/CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của BTVTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2019
9 10/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
10 11/NQ/HU 03/01/2019 Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.
11 9/NQ/HU 10/12/2018 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
12 330/BC/TU 07/12/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
13 15/NQ/TU 07/12/2018 Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
14 8/QC/TU 07/12/2018 Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021
15 14/NQ/TU 09/10/2018 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030
16 17/CT/HU 25/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng nhóm.
17 8/-NQ/HU 11/12/2017 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.
18 7/-NQ/HU 30/12/2016 Nghị quyết phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
19 6/NQ/HU 29/12/2016 Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đơn Dương.
20 5/-NQ/HU 28/12/2016 Nghị quyết phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2016-2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương.
Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối